BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI s.c.   pl en

POZNAŃ   ul.Wilczak 5/2   61-623 TEL. 061 8266 021 FAX. 061 8266 625 e-mail: hasko@hasko.com.pl

Wykonujemy wyceny nieruchomości lub praw majątkowych dla potrzeb:

- kupna, sprzedaży, zamiany,

- zabezpieczenia kredytu bankowego lub leasingu,

- podatkowych,

- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,

- ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność,

- spółdzielni mieszkaniowych,

- różnych sądowych,

- amortyzacji środków trwałych,

- wniesienia aportu do spółki

Wykonujemy:

- wyceny maszyn i urządzeń,

- inwentaryzacje budynków i lokali