BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI s.c.   pl en

POZNAŃ   ul.Wilczak 5/2   61-623 TEL. 061 8266 021 FAX. 061 8266 625 e-mail: hasko@hasko.com.pl

Wykonujemy wyceny odszkodowań związanych z:

- ustanowieniem służebności przesyłu związanych z inwestycjami infrastruktury technicznej,

- bezumownym korzystaniem z nieruchomości przez osoby trzecie,

- ustanowieniem służebności drogowych,

- przejęciem nieruchomości w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi,

- powstałymi lub prognozowanymi szkodami rolniczymi na skutek inwestycji drogowych lub
  infrastruktury technicznej.