BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI s.c.   pl en

POZNAŃ   ul.Wilczak 5/2   61-623 TEL. 061 8266 021 FAX. 061 8266 625 e-mail: hasko@hasko.com.pl

W okresie swojej działalności nasza firma świadczyła usługi dla instytucji, urzędów, przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Posiadamy bogate doświadczenia w zakresie wyceny nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych, wyceny przedsiębiorstw, lokali mieszkalnych, inwentaryzacji budynków i lokali oraz odszkodowań majątkowych i rolniczych związanych z realizacją inwestycji liniowych.

Jest to wynik wieloletniej współpracy z:

- Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim,

- Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

- Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu,

- Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział
  Przesyłu w Poznaniu,

- Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.,

- Polską Spółką Gazownictwa Sp z o.o.,

- Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

- Grupą Energetyczną ENEA S.A. w Poznaniu,

- Polskimi Sieciami Energetycznymi ZACHÓD sp.z o.o. w Poznaniu,

- Spółdzielnią Mieszkaniową "OSIEDLE MŁODYCH" w Poznaniu,

- Spółdzielnią Mieszkaniową im.23 Lutego w Koziegłowach,

- Czerwonackim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp z o.o.,

- Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu,

- Sądem Okręgowym w Poznaniu,

- Sądami Rejonowymi w Poznaniu i województwie,

- urzędami gmin,

- bankami,

- kancelariami prawnymi i komornikami.